Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρία εναερίτης

  • Προσφέρει λύσεις για ασφαλείς εργασίες σε ύψος

  • Εκπαιδεύει εργαζόμενους ώστε να εργάζονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε ύψος. Επόμενες καθορισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής εκπαίδευσης Eναεριτών Πρόσβασης Σε Θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών (Rope Access Technicians) IRATA: 2/7/2018 - 6/7/2018.

  • Προσφέρει εξοπλισμό ατομικής προστασίας από πτώση (αναλαμβάνοντας και την εγκατάστασή του όπου απαιτείται) και εξοπλισμό εναεριτών (εξοπλισμό πρόσβασης σε θέση εργασίας με χρήση ζώνης)