Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΓιάννης Πετρομιανός - Διευθυντής, Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 3ου Επιπέδου (Επιβλέπων) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), Εκπαιδευτής Εργαζομένων Σε Ύψος ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

  • Ειρήνη Τσαπέ - Yπεύθυνη Πωλήσεων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 1ου Επιπέδου IRATA International
  • Αλέξανδρος Μήτσης - Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 3ου Επιπέδου (Επιβλέπων) IRATA
  • Ιπποκράτης Παλαπάνογλου - Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 2ου Επιπέδου (Έμπειρος) IRATA
  • Γιάννης Πουλίδης - Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 1ου Επιπέδου IRATA