Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΓιάννης Πετρομιανός
Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 3ου Επιπέδου (Επιβλέπων) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International, Εκπαιδευτής Εργαζομένων Σε Ύψος ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Το προσωπικό για τις εργασίες σε ύψος που απασχολεί η εταιρία μας, είναι πάντα έμπειροι εναερίτες, άρτια εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία:

  • Αλέξανδρος Μήτσης, Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 3ου Επιπέδου (Επιβλέπων) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Αποστόλης Σιμάτης, Εναερίτης Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 2ου Επιπέδου (Έμπειρος) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Ιπποκράτης Παλαπάνογλου, Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 2ου Επιπέδου (Έμπειρος) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Γιάννης Πουλίδης, Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 1ου Επιπέδου IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International

Ειδικοί συνεργάτες:

  • Ειρήνη Τσαπέ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 1ου Επιπέδου IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Νικόλας Ζυγομήτρος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Εναερίτης Πρόσβασης Σε θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών 1ου Επιπέδου IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International