Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΓιάννης Πετρομιανός
Εναερίτης τεχνικός 3ου επιπέδου (επιβλέπων) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International, εκπαιδευτής εργαζομένων σε ύψος ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Το προσωπικό για τις εργασίες σε ύψος που απασχολεί η εταιρία μας, είναι πάντα έμπειροι εναερίτες, άρτια εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία:

  • Αλέξανδρος Μήτσης, Εναερίτης τεχνικός 3ου επιπέδου (επιβλέπων) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Δημήτρης Νίκας, Εναερίτης τεχνικός 3ου επιπέδου (επιβλέπων) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Αποστόλης Σιμάτης, Εναερίτης τεχνικός 2ου επιπέδου (έμπειρος) IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Ιπποκράτης Παλαπάνογλου, Εναερίτης τεχνικός 1ου επιπέδου IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Βασίλης Τρόλιας, Εναερίτης τεχνικός 1ου επιπέδου IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International
  • Αλέξανδρος Ιστάτκωφ, Εναερίτης τεχνικός 1ου επιπέδου πρόσβασης σε θέση εργασίας με χρήση σχοινιών ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ

Ειδικοί συνεργάτες:

  • Ειρήνη Τσαπέ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, εναερίτης τεχνικός 1ου επιπέδου IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) International, εναερίτης ανεμογεννητριών ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ
  • Νικόλας Ζυγομήτρος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, εναερίτης τεχνικός 1ου επιπέδου πρόσβασης σε θέση εργασίας με χρήση σχοινιών ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ
  • Παύλος Αστερίου, Πολιτικός Μηχανικός / Γεωτεχνικός ΕΜΠ, εναερίτης τεχνικός 1ου επιπέδου πρόσβασης σε θέση εργασίας με χρήση σχοινιών ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ