Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η επιχείρησή μας μας γνωμοδοτεί και προσφέρει στους πελάτες της τον πιο λειτουργικό για αυτούς και το προσωπικό τους εξοπλισμό εργασίας σε ύψος.

Ο εξοπλισμός εργασίας σε ύψος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ, για τους εργαζόμενους σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος, όμως η πρόσβαση στη θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση απλών μέσων (σκάλες, σκαλωσιές, εξέδρες εργασίας).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ, για τους εργαζόμενους σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος, όμως εκτός από την προστασία από πτώση, και η πρόσβαση στη θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση ζώνης (και άλλου ειδικού εξοπλισμού εναέριων εργασιών).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.