Εναερίτης | Αρχική σελίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του διαδικτυακού αυτού τόπου και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία είτε του δημιουργού του, Ιωάννη Πετρομιανού, είτε του εκάστοτε νόμιμου δικαιούχου τους, και προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται δε η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, πώληση, μεταβίβαση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του δημιουργού του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων που εμπεριέχονται στο δικτυακό αυτό τόπο.