Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
"ΥΨΗΛΟΥ" ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Υπάρχουν έξι βασικοί τομείς εργασιών που αναλαμβάνουμε:

Τοποθετήσεις και επισκευές

 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
  • Aποξήλωση & τοποθέτηση αεραγωγών
  • Aποξήλωση & τοποθέτηση καπνοδόχων
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Aποξήλωση & τοποθέτηση υδρορροών
  • Aποξήλωση & τοποθέτηση σωληνώσεων κλπ.
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Αλλαγές λαμπτήρων σε δυσπρόσιτες θέσεις
  • Αποξήλωση & τοποθέτηση καλωδιώσεων κλπ.
 • Μεταλλικές κατασκευές, συγκολλήσεις, αποκολλήσεις κλπ.
 • Μεταλλικές κατασκευές, καθαρισμός και βαφή
 • Τοπική επισκευή σκυροδέματος και επιχρισμάτων
 • Καθαρισμός και βαφή κάθε είδους επιφανειών
 • Στερέωση μαρμάρινων μετοπών
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων
 • Καθαρισμός και απολύμανση σιλό τροφίμων

Έλεγχοι ασφαλείας

 • Επιθεώρηση κατάστασης δομικών στοιχείων
 • Έλεγχος επί τόπου με μη καταστροφικές δοκιμές
 • Εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης παρακολούθησης

Γεωτεχνικές εργασίες

 • Επιθεώρηση ασφαλείας
 • Εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης παρακολούθησης
 • Εκτέλεση επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής - βραχομηχανικής
 • Εκτέλεση γεωφυσικών δοκιμών
 • Δειγματοληψία - Πυρηνοληψία
 • Γεωλογική - Γεωτεχνική αποτύπωση πρανών (στερεογραφική αποτύπωση)
 • Σταθεροποίηση πρανών και βράχων-Εγκατάσταση αγκυρίων, διχτύων κλπ.

Αναρτήσεις διαφημιστικού υλικού

Καθαρισμός/κοπή υψηλών δέντρων σε δυσπρόσιτες περιοχές

Προστασία Εργαζομένων Σε Ύψος από πτώση

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλούς εργασίας σε ύψος (επιλογή μεθόδου εργασίας, εκτίμηση κινδύνου πτώσης, σχέδιο διάσωσης, καταλληλότητα εργαζομένων κλπ.)
 • Τοποθέτηση συστημάτων προστασίας από πτώση (Γραμμές Ζωής, Δίχτυα Προστασίας Από Πτώση κλπ.)
 • Έλεγχος και επαναπιστοποίηση συστημάτων προστασίας από πτώση
 • Έλεγχος και επαναπιστοποίηση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από πτώση

Για οποιαδήποτε τεχνική εργασία σε ύψος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για τις εργασίες που σας ενδιαφέρουν.