Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ

Εργασίες σε ύψος είναι ο χαρακτηρισμός όλων των εργασιών, ανεξαρτήτως αντικειμένου, μέσου πρόσβασης, διάρκειας εργασιών ή ύψους στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες, που εμπεριέχουν τον κίνδυνο τραυματισμού του εργαζόμενου από πτώση.

Για την εξάλειψη αυτού του κινδύνου υπάρχουν τα μέσα προστασίας εργαζομένων σε ύψος, ατομικά ή ομαδικά.

Για κάθε μέσο πρόσβασης σε θέση εργασίας σε ύψος υπάρχει και το κατάλληλο μέσο προστασίας. Πχ. προστατευτικά κιγκλιδώματα για τις σκαλωσιές, ζώνες ασφαλείας και πρόσδεση των εργαζομένων σε κινητές εξέδρες εργασίας (καλάθια κ.α.), ζώνες ασφαλείας και πρόσδεση των εργαζομένων σε εργασίες σε εκτεθειμένα σημεία, ζώνες ασφαλείας και πρόσδεση των εργαζομένων όταν αναρριχούνται σε πυλώνες και δικτυώματα, ζώνες ασφαλείας και πρόσδεση των εργαζομένων όταν εργάζονται αναρτημένοι σε σχοινιά.

Όλα τα μέσα πρόσβασης σε θέση εργασίας σε ύψος έχουν προτερήματα και μειονεκτήματα. Η καταλληλότητα ενός μέσου εξαρτάται από το αντικείμενο των εργασιών, την διάρκειά τους και φυσικά από το κόστος τους.

Υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων είναι ο ιδιοκτήτης ενός έργου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο έργο αυτό, είτε υπάλληλοί του είτε υπάλληλοι εργολάβου είτε αυτοαπασχολούμενοι, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα πρόσβασης και ασφάλειας και είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση τους.

Δείτε εδώ όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης Εργαζομένων σε Ύψος της Εναερίτης.

Εργασίες σε ύψος με χρήση σχοινιών - ISO/IRATA

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε «Εργασίες σε ύψος με πρόσβαση σε θέση εργασίας με χρήση σχοινιών-ISO 22846/IRATA International code of practice for industrial rope access» είναι μία δοκιμασμένη μέθοδος για να επιτευχθεί μια ασφαλής θέση εργασίας σε ύψος ή σε περιοχές δύσκολης πρόσβασης.

Προβλέπει τη χρήση εξοπλισμού που είναι ελαφρύς, στήνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι εύκολα μετακινούμενος και δεν προκαλεί την όχληση που προκαλούν τα μηχανήματα ή οι σκαλωσιές.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή φτάνουμε στα πιο απίθανα σημεία και εκτελούμε τις εργασίες που έχουμε αναλάβει, με τη ταχύτητα και την ασφάλεια που εγγυάται η πλήρης εκπαίδευσή μας και η πολύχρονη εμπειρία μας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι:

  • το σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο χωριστά αγκυρωμένα σχοινιά, το ένα ως μέσο πρόσβασης, καθόδου και υποστήριξης (σχοινί εργασίας) και το άλλο ως μέσο ασφαλείας (σχοινί ασφαλείας).
  • οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν κατάλληλη ζώνη ασφαλείας, με την οποία και συνδέονται με το σχοινί ασφαλείας.
  • το σχοινί εργασίας έχει ασφαλή μηχανισμό ανόδου και καθόδου και αυτόματο ανασχετικό μηχανισμό που εμποδίζει την πτώση του χρήστη, αν αυτός χάσει τον έλεγχο της κίνησής του. Το σχοινί ασφαλείας έχει αυτόματη κινητή διάταξη προστασίας έναντι των πτώσεων, η οποία συνοδεύει τον εργαζόμενο στη κίνησή του.
  • τα εργαλεία και λοιπά εξαρτήματα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι είναι συνδεδεμένα με τη ζώνη ασφαλείας ή με το κάθισμα του εργαζόμενου ή είναι προσδεμένα με άλλο κατάλληλο μέσο.
  • η εργασία προγραμματίζεται και επιβλέπεται δεόντως, ώστε να είναι δυνατό να παρασχεθεί αμέσως βοήθεια στον εργαζόμενο σε περίπτωση ανάγκης.

Η μέθοδος «Eργασίες σε ύψος με χρήση σχοινιώv» εφαρμόζεται για δεκαετίες στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Περιγράφεται δε πλήρως από το διεθνές πρότυπο ISO 22846, το διεθνή κώδικα πρακτικής IRATA International code of practice for industrial rope access καθώς και την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σύμφωνα με τα οποία λειτουργεί και η εταιρία μας.