Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ

Η επιχείρηση Εναερίτης αναλαμβάνει την εκπαίδευση εργαζομένων σε ύψος.

Οι εκπαιδευτές της Εναερίτης, μεταδίδουν με επαγγελματισμό και συνέπεια την ειδική γνώση και εργασιακή εμπειρία τους, με σκοπό να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι μετά την εκπαίδευσή τους να εργάζονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε ύψος.

Η εκπαίδευση γίνεται στις ειδικές εγκαταστάσεις μας στο Μαρούσι και στην Παλλήνη Αττικής ή/και σε άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις που μπορεί να προτείνει ο πελάτης. Είναι οργανωμένη σύμφωνα με το πρότυπο BS8454 (Κώδικας πρακτικής για την εκπαίδευση ασφαλούς εργασίας σε ύψος και διάσωσης) και την Ελληνική Νομοθεσία και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνη με τις ανάγκες των εργαζομένων.

Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται τεχνικό εγχειρίδιο εκπαίδευσης με όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευσή τους. Παράλληλα, για τη νομική εξασφάλιση των εμπλεκομένων, η Εναερίτης διατηρεί αρχείο με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχεται πιστοποιητικό επάρκειας, διάρκειας 3 ετών.

Η εκπαίδευση είναι επιδοτούμενη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Εργαζόμενοι σε ύψος. Για εργαζόμενους σε φορητές κλίμακες, ικριώματα, κινητές ανυψούμενες εξέδρες & κάλαθους εργασίας, στέγες ή πλατώματα χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα κλπ.
 2. Εναερίτες Ανεμογεννητριών. Για εργαζόμενους σε ανεμογεννήτριες.
 3. Εναερίτες Τηλεπικοινωνιών. Για εργαζόμενους σε πυλώνες τηλεπικοινωνιών.
 4. Εναερίτες Πυλώνων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για εργαζόμενους σε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 5. Εναερίτες Στύλων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για εργαζόμενους σε στύλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 6. Εναερίτες Δέντρων. Για εργαζόμενους σε δέντρα.
 7. Εναερίτες Πρόσβασης Σε Θέση Εργασίας Με Χρήση Σχοινιών/Rope access technicians IRATA.
 8. Εκπαίδευση κατά παραγγελία (custom made)
 9. Διάσωση
 10. Υπεύθυνοι ασφαλείας
 11. Επανεκπαίδευση

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων σε ύψος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.